Loading...
Hem| Villkor

Villkor

1. Behörighet

Du måste vara minst 13 år gammal för att använda webbplatsen. Om du är under myndig ålder i din bosättningsstat (underårig) måste din förälder eller vårdnadshavare godkänna dessa villkor å dina vägnar, och du får endast få tillgång till och använda webbplatsen med tillstånd från din förälder eller vårdnadshavare. Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (a) all information du skickar under kontoregistreringen är sanningsenlig och korrekt; (b) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information; och (c) din användning av webbplatsen inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning. Din profil och ditt konto kan avslutas och raderas utan förvarning om vi tror att du är under 13 år, om vi tror att du är under 18 år och du representerar dig själv som 18 år eller äldre, eller om vi tror att du är över 18 och representera dig själv som under 18.

 

2.Konton och registrering

Du måste skapa ett användarkonto för att använda vissa funktioner på webbplatsen ("Konto"), till exempel när du registrerar dig för ett shoppingkonto och deltar i tjänster inklusive önskelista, produktrecensioner och vårt sociala nätverk. Du måste ange ett lösenord, användarnamn och annan information som ditt namn och din e-postadress. Du är ensam ansvarig för att hålla din kontoinformation konfidentiell. Du får inte överföra, sälja, tilldela eller underlicensiera ditt konto till någon tredje part utan vårt skriftliga godkännande. Du är ensam ansvarig för all användning eller aktivitet på webbplatsen som sker under ditt konto, inklusive, men inte begränsat till, användning av webbplatsen av någon person som använder ditt konto, med eller utan tillstånd. Du samtycker till att omedelbart meddela vår kundtjänst om all obehörig användning eller annat brott mot säkerheten på ditt konto. Vi kommer inte att hållas ansvariga för förluster som uppstår till följd av en obehörig användning av ett lösenord eller konto. Personlig information som lämnas via webbplatsen regleras i enlighet med vår integritetspolicy.

 

3. Frakt, bearbetning och hämtning i butik

För information om våra frakt- och andra leveransalternativ och policyer, besök vår sida för hämtning och leverans.

 

4. Tillgänglighet av varor

Tillgänglighet av varor på vår webbplats kan inte garanteras eftersom det kan vara lite i lager. Om varor inte är tillgängliga när din beställning behandlas kommer vi att meddela dig om detta via e-post.

 

5. Produktinformation

Observera att även om vi har försökt att visa färgerna på produkter korrekt, kommer de faktiska färgerna du ser att bero på din bildskärm eller mobila enhet och kanske inte är korrekta. Dessutom kan det från tid till annan finnas information på vår webbplats som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning och/eller tillgänglighet. Som ett resultat av detta garanterar vi inte riktigheten eller fullständigheten av någon information på webbplatsen, inklusive priser, produktbilder, specifikationer och/eller tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning). Om du inte vill fortsätta ditt köp efter att prissättning eller annan information har korrigerats, vänligen kontakta oss omedelbart.

 

6.Transaktioner

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera alla beställningar du gör på webbplatsen, inklusive för prisfel, som anges i vår prispolicy. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteter på beställningar som görs av samma konto, på beställningar som görs med samma betalningssätt och på beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, förbjuda köp av produkter till återförsäljare, återförsäljare och distributörer.

 

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig via webbplatsen kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information som är relevant för din transaktion inklusive, utan begränsning, information om ditt betalningssätt (såsom ditt betalkortsnummer och utgångsdatum), din faktureringsadress och din leveransinformation. DU REPRENTERAR OCH GARANTERAR ATT DU HAR LAGLIG RÄTT ATT ANVÄNDA ALLA BETALNINGSKORT ELLER ANDRA BETALNINGSMETODER SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED NÅGON TRANSAKTION. Genom att lämna in sådan information ger du oss rätten att tillhandahålla sådan information till tredje part i syfte att underlätta de transaktioner som initieras av dig eller för din räkning.

 

Du samtycker till att betala alla avgifter som kan uppstå av dig eller för din räkning via webbplatsen, till de priser som gäller när sådana avgifter uppstår inklusive, utan begränsning, alla frakt- och hanteringsavgifter, och du ger oss rätt att debitera alla summor för beställningarna som du gör med den betalningsmetod som angavs vid tidpunkten. Dessutom förblir du ansvarig för alla skatter som kan vara tillämpliga på dina transaktioner. Du godkänner oss att debitera alla tillämpliga belopp för de beställningar som du gör med den betalningsmetod som angavs vid köptillfället.

 

7.Sekretess

All personlig information som du lämnar till oss omfattas av vår integritetspolicy. Läs integritetspolicyn för mer information om hur vi samlar in och använder personlig information.

 

8.Ansvarsfriskrivning, begränsning av ansvar och gottgörelse

DENNA WEBBPLATS, ALLT INNEHÅLL OCH ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM GÖR TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. VI FRÅSÄGER SIG ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. VI GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA AVBROTT ELLER FELFRI, ELLER ATT DENNA WEBBPLATS ELLER DESS SERVER ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. ÄVEN OM VÅRA STÖRVAR ATT TILLHANDAHÅLLA KORREKT INFORMATION, GARANTERAR DET INTE ELLER GÖR NÅGRA UTSÄTTNINGAR ANGÅENDE INFORMATIONENS RIKTIGHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET PÅ DENNA WEBBPLATS.

 

DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ÄR PÅ DIN EGEN RISK. VARKEN VI ELLER DESS ANSLUTADE ELLER NÄRSTÅENDE ENHETER ELLER DESS LEVERANTÖRER ELLER INNEHÅLLSLEVERANTÖRER SKA VARA ANSVARIGA MOT NÅGON PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT FÖRLUST, SKADA (ÄVEN FAKTISK, FÖLJDLIG, OAVSIKTLIGT, OAVSIKTLIGT, ANDRA, STRAFF), NÅGOT SLAG ELLER KARAKTÄR BASERADE PÅ ELLER SOM RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, NÅGON INFORMATION ELLER MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN, ELLER NÅGON PRODUKTER SOM KÖPT VIA WEBBPLATSEN.

 

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON ANVÄNDARES ÄREKÄNKANDE, OFFENSIVT ELLER OLAGLIGT BETEENDE. OM DU ÄR MISSNÖJD MED WEBBPLATSENS ELLER NÅGOT MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN, ELLER MED NÅGOT AV VÅRA VILLKOR, ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPONENTER ATT AVBRYTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

 

9.Länkar till andra webbplatser och tjänster

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som underhålls av tredje part ("länkade webbplatser"). Vi tillhandahåller länkade webbplatser till dig enbart som en bekvämlighet, och inkluderingen av länkade webbplatser innebär inte att vår godkänner de länkade webbplatserna. Du kommer åt länkade webbplatser på egen risk och genom att gå in på dem lämnar du vår webbplats. Länkade webbplatser är inte under kontroll av våra webbplatser och vi är inte ansvariga för innehållet på någon länkad webbplats.

 

10. Ytterligare villkor, ändring och uppdelning, diverse

Läs våra andra villkor och policyer som publiceras på webbplatsen, inklusive sekretesspolicyn ("Ytterligare villkor"). De ytterligare villkoren reglerar också din användning av webbplatsen är inkorporerade genom hänvisning i, och är en del av, dessa villkor. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och relaterat till ämnet som behandlas här.

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, stänga av eller avbryta webbplatsen och alla tjänster, innehåll, funktioner eller produkter som erbjuds via webbplatsen, utan att meddela dig. Vi kommer inte att ha något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för modifiering, avstängning eller avbrytande av webbplatsen, eller någon tjänst, innehåll, funktion eller produkt som erbjuds via webbplatsen.

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst, och sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Varje gång du använder webbplatsen bör du granska de nuvarande villkoren. Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att utgöra ditt godkännande av de nuvarande villkoren.

 

Om någon del av dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar, kommer den icke verkställbara delen att ges verkan i största möjliga utsträckning, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och verkan.

 

Under inga omständigheter kommer vi att hållas ansvariga för förseningar eller fel i prestation som helt eller delvis beror på naturhandlingar eller andra orsaker utanför vår rimliga kontroll. Underlåtenhet av oss att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att hindra oss från att upprätthålla sådan rätt eller bestämmelse i framtiden.